Vi marknadsför
spel- och finanstjänster på nätet

Future Gaming Group International AB är moderbolaget i vår lönsamma koncern. Gruppens affärsidé går ut på att investera i och utveckla tjänster inom onlinespel och lead generation.

Läs mer

Våra varumärken

Future Gaming Group har som målsättning att äga och förvalta en diversifierad portfölj med varumärken som skall attrahera en bred målgrupp. I dagsläget har vi sex starka varumärken. Bolaget letar kontinuerligt efter möjligheter att växa via förvärv eller att starta nya varumärken.