Extra bolagsstämma 4 december 2019 – Kallelse (klicka här) och fullmaktsformulär (klicka här).