Pressmeddelanden

Du kan enkelt prenumerera på Future Gaming Group:s pressmeddelanden via Epost. Gå in på Future Gaming Group:s nyhetssida på Aktietorget.se eller klicka här för att anmäla dig direkt.

Aktietorgets senaste nyheter

Aktietorgets RSS feed. De 20 senaste nyheterna

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-08-03, 14:23
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-08-03, 13:19
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-07-19, 15:46
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-07-18, 13:07
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-31, 16:56
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-29, 12:58
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-24, 12:35
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-15, 17:05
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-08, 11:47
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-05, 09:52
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-27, 14:14
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-27, 10:09
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-19, 12:41
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-05, 14:37
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Playhippo AB tillförs ca 7,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare avslutades den 7 mars 2017. Totalt tecknades 100,46 procent av de nyemitterade aktierna med eller utan stöd av företrädesrätt. Playhippo AB kommer därmed att tillföras 7,5 MSEK före emissionskostnader.</strong></span></p>
Publicerad: 2017-03-09, 16:41
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-03-06, 12:56
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-28, 11:40
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-17, 16:10
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-17, 09:32
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-07, 13:51