Styrelsen och VD

Stefan Vilhelmsson

Styrelseordförande

Stefan Vilhelmsson, född 1961, är styrelseledamot i Future Gaming Group International AB sedan december 2016 och styrelseordförande sedan maj 2019. Stefan är verksam inom distribution och sitter i styrelsen för flera noterade bolag.

Jørgen Beuchert

Ordinarie Ledamot

Jørgen Beuchert är VD på Nordic Corporate Investments, som också är en av bolagets obligationsinnehavare. Jørgen sitter i styrelsen för Future Gaming Group International AB sedan december 2019.

Fredrik Sjöstrand

Ordinarie ledamot

Fredrik är Portfolio Manager och ägare för Kredfin AB, som via dotterbolag förvaltar Scandinavian Credit Fund I AB (publ), en av Bolagets obligationsinnehavare och större aktieägare. Han sitter i styrelsen för Bolaget sedan januari 2022.

Christoffer Malmström

ORDINARIE lEDAMOT

Christoffer Malmström är partner och portföljförvaltare hos en av bolagets obligationsinnehavare, Nordic Credit Partners. Christoffer har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm och sitter i styrelsen för Future Gaming Group International AB sedan januari 2020.

Alexander Pettersson

VD

Alexander Pettersson, född 1982, är VD för Future Gaming Group sedan juni 2018. Alexander har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och har även lång erfarenhet från spelbranschen. Han har tidigare drivit egna spelbolag samt arbetat för Betsson, PwC och som CFO för Cherry AB.