VD har ordet

(Från Bokslutskommuniké 2019)

Future Gaming Group har efter ett turbulent 2019 äntligen fått förutsättningar att blicka framåt och bygga
en stabil verksamhet. På den extra bolagstämman i slutet av januari beslutade våra aktieägare att acceptera
uppgörelsen med bolagets obligationsinnehavare. Den innebär att obligationslånet förlängs till december
2023. Räntan sänks till 6 procent och ackumuleras, vilket innebär att den inte kommer ha någon
kassaflödespåverkan under löptiden. Vidare konverterar långivarna en mindre del av lånet till aktier och blir
därmed största aktieägare i bolaget. Samtidigt har ett attraktivt optionsprogram upprättats för några av
bolagets operativa nyckelpersoner.

Genom uppgörelsen blir bolagets akuta finansieringssituation löst. Det är också viktigt att komma ihåg att
alternativet var en pantrealisation där Future Gaming Group skulle förlora sina dotterbolag. Uppgörelsen
innebär förvisso en betydande utspädning för övriga aktieägare men medför samtidigt att incitamenten
sammanförs för koncernens viktigaste intressenter, vilket borgar väl för framtiden.

Under det fjärde kvartalet omsatte Future Gaming Group 5,6 MSEK och nådde ett för
omstruktureringskostnader justerat EBITDA om 2,6 MSEK. Phase One fortsätter att leverera bra och
omstruktureringen har låtit oss höja takten och öka marknadsföringsinsatserna. Detta har snabbt gett
resultat och december visade årets högsta intäkter. I januari hade Phase One intäkter i linje med december,
vilket visar att vi är på rätt väg.

Viistek har haft ett tufft 2019 även om man gjorde ett marginellt positivt resultat. Vi har dock tillförsikt kring
verksamheten då den består av ett dedikerat team som nu får löpande vägledning av nyckelpersonerna
bakom Phase One. Exempel på åtgärder man jobbar med är införandet av nya trafikkällor, öka andelen
revenue share-intäkter,samt att börja marknadsföra nya vertikaler som till exempel sportsbetting. Dessutom
har vi efter årsskiftet inlett arbetet med att integrera Phase One och Viistek med varandra.

Sammanfattningsvis har 2019 varit ett tufft år där koncernens finansieringsproblem stått i fokus, vilket haft
negativa effekter på verksamheten. Nu när dessa problem är hanterade ser jag fram emot ett 2020 där vi
återigen kan lägga full kraft på koncernens operationella mål!

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group