VD har ordet

(Från Delårsrapport 1-2021)

Future Gaming Group inledde årets första kvartal med intäkter om 5,2 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat på 0,7 miljoner kronor, vilket innebar en minskning jämfört med föregående kvartal.

Den sportinriktade verksamheten i Phase One visade upp en markant positiv trend vad gäller antalet nya deponerande kunder jämfört med det fjärde kvartalet 2020. Verksamheten bygger på intäktsdelning med speloperatörerna som man marknadsför. Därför händer det ibland att de nya kunderna inte omedelbart resulterar i intäkter för Phase One, om dessa under en tid är framgångsrika i sina vad och vinner pengar från speloperatörerna. Av erfarenhet vet vi dock att en ökning av antalet nya deponerande kunder brukar generera högre intäkter över tid. Därför ser vi positivt på verksamheten framåt.

Den kasinoinriktade verksamheten i Viistek bygger främst på engångsintäkter från speloperatörerna avseende de spelare som värvats. Antalet värvade spelare var stabilt jämfört med föregående kvartal och affären genererar löpande ett stadigt överskott. Dock skulle vi vilja öka volymerna och tittar därför på nya affärsmodeller som vi kan vidga verksamheten med.

Som tidigare meddelats, uppfyller inte Future Gaming Group obligationslånets rörelseresultatskrav. Koncernen bryter därför mot obligationsvillkoren och för diskussioner med obligationsinnehavarna för att finna en mer långsiktig finansieringslösning. Det finns en rad parametrar att ta hänsyn till och denna process tar tid, men står givetvis högst på bolagets agenda. Frågan har också högsta prioritet hos obligationsinnehavarna, som ju även är huvudägare i Future Gaming Group. Vi kommer att gå ut med ytterligare information så snart det finns mer att berätta kring obligationslånet.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group