VD har ordet

(Från Delårsrapport 1-2023)

Future Gaming Group fortsätter att nå nya nivåer. Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 20,5 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 95 % jämfört med föregående år. Även proforma, med jämförelsetal som justerats för förvärvseffekter, så var tillväxten starka 27 %.

Koncernen fortsätter att visa prov på en lönsam affärsmodell. Detta resulterade återigen i ett nytt rekord för EBITDA-rörelseresultatet som uppgick till 12,0 miljoner kronor för det första kvartalet. EBITDA-marginalen var hela 58 %. Detta är ett tecken på att samgåendet mellan Future Gaming Group och Fable Media resulterat i en effektiv organisation där vi får bra avkastning på våra marknadsföringsinsatser.

Vi har fortsatt att se en betydande spelaraktivitet i april med bra nivåer för antalet deponerande kunder, insättningsbelopp och intäkter.

Den goda utvecklingen har möjliggjort fortsatta återköp av bolagets obligationer, vilket har medfört en betydande minskning av Future Gaming Groups skuldsättning. Per den 31 mars i år nettoredovisas obligationslånet till 94,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett belopp på 115,5 miljoner kronor året innan. Återköpen har gjorts till rabatterat pris, vilket för det första kvartalet 2023 har inneburit en positiv resultateffekt på finansnettot om cirka 6,2 miljoner kronor.

Som framgår av ovan fortsätter alltså Future Gaming Group att leverera operationellt, vilket gör att koncernens finansiella ställning kan stärkas.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group