VD har ordet

(Från Delårsrapport 2-2023)

Under det andra kvartalet hade Future Gaming Group sina högsta intäkter hittills och nettoomsättningen uppgick till 22,9 miljoner kronor, vilket var en ökning med 54 % jämfört med föregående år.

Även vad gäller lönsamheten noterade vi ett nytt bästa kvartal med ett EBITDA-rörelseresultat om 12,1 miljoner kronor. EBITDA-marginalen var goda 53 %. Vi fortsätter alltså att visa prov på en effektiv affärsmodell med höga marginaler.

Generellt brukar sommaren innebära en minskad marknadsföringsaktivitet för oss till följd av att de stora fotbollsligorna har uppehåll. Den första halvan av det tredje kvartalet har dock varit stabil för Future Gaming Group och koncernen har lyckats hålla uppe intäkterna relativt väl.

I slutet av det andra kvartalet meddelade vi att verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media kommer att avvecklas eftersom den fortsatt utvecklas svagt. Viistek stod under det andra kvartalet för endast cirka 6% av koncernens totala intäkter. Avvecklingens påverkan på koncernens intäkter kommer därför vara marginellt negativ medan påverkan på vårt resultat och marginaler förväntas vara positiv, eftersom Viistek gjorde en EBITDA-förlust på årsbasis om knappt 1 miljon kronor. Avvecklingskostnaderna för Viistek är låga och vi kommer framöver kunna fokusera fullt ut på de kvarvarande verksamheterna Fable Media och Phase One, som båda visar bra vinstnivåer.

Den goda lönsamheten har låtit Future Gaming Group fortsätta köpa tillbaka bolagets obligationer till rabatterat pris, och därmed minska vår belåning. Per den 30 juni nettoredovisas obligationslånet till 90,6 miljoner kronor, vilket är minskning med nästan 28 miljoner kronor jämfört med ett år tidigare. Ambitionen är att fortsätta med dessa återköp i syfte att stärka koncernens finansiella ställning ytterligare.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group