Styrelse och ledning

Alexander Pettersson

VD

Alexander Pettersson är VD för Future Gaming Group sedan juni 2018. Alexander har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och har även lång erfarenhet från spelbranschen. Han har tidigare drivit egna spelbolag samt arbetat för Betsson, PwC och som CFO för Cherry AB.

Frederik Cardel Falbe-Hansen

COO & Ordinarie ledamot

Frederik Cardel Falbe-Hansen är operativ chef och styrelseledamot i Future Gaming Group. Han är också koncernens huvudägare efter att ha sålt bolaget Fable Media till Future Gaming Group. Frederik har en kandidatexamen inom ekonomi och data från Copenhagen Business School. Han sitter i styrelsen för Future Gaming Group sedan maj 2022.

Stefan Vilhelmsson

Styrelseordförande

Stefan Vilhelmsson är styrelseledamot i Future Gaming Group sedan december 2016 och styrelseordförande sedan maj 2019. Stefan är verksam inom distribution och har en lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Jørgen Beuchert

Ordinarie Ledamot

Jørgen Beuchert är VD på Nordic Corporate Investments, som är en av bolagets obligationsinnehavare och aktieägare. Jørgen sitter i styrelsen för Future Gaming Group sedan december 2019.

Christoffer Malmström

ORDINARIE lEDAMOT

Christoffer Malmström är partner och portföljförvaltare hos en av bolagets obligationsinnehavare och aktieägare, Nordic Credit Partners. Christoffer har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm och sitter i styrelsen för Future Gaming Group sedan januari 2020.

Fredrik Sjöstrand

Ordinarie ledamot

Fredrik Sjöstrand är Portfolio Manager och ägare för Kredfin AB, som via dotterbolag förvaltar Scandinavian Credit Fund I AB (publ), en av Bolagets obligationsinnehavare och aktieägare. Han sitter i styrelsen för Future Gaming Group sedan januari 2022.